Felhasználási feltételek

A www.globalsoftware.hu honlapon található tartalom (különösen, de nem kizárólagosan: fotók, grafikák, leírások, szövegelemek) a Szerzői jogról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Global Software Kft. (továbbiakban: Jogtulajdonos) jogi oltalom alá eső alkotásai, amelyekkel kapcsolatos mindennemű hasznosítási jogokkal a Jogtulajdonos rendelkezik.

A tartalom bármilyen felhasználását csak előzetes írásbeli engedély megléte esetén, az abban megállapításra került felhasználási díj megfizetését követően engedélyezi a Jogtulajdonos. Írásbeli engedély nélküli, jogosulatlan felhasználás esetén a felhasználási díj naponta és tartalmi elemenként 25.000 Ft +ÁFA, melyet a Jogtulajdonos az adott hó utolsó munkanapján kiszámláz a felhasználónak, nyolc napos átutalási határidővel. A Jogtulajdonos egyúttal fenntartja a jogot, hogy a felhasználási engedélyt indoklás nélkül visszavonja. A jelen Felhasználási feltételek be nem tartása, illetve bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén a Jogtulajdonos az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.

Az oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért. Nem tartozunk felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, költségekért, amelyek a honlap használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Global Software Kft. a honlap használata során tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben bármely személyes adata eljuttott hozzánk, ezzel hozzájárulását adta ahhoz, hogy azt a Global Software Kft. az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk tovább.

A Felhasználók által megadott adatokat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatjuk fel: piackutatás, piaci és vevői szokások elemzése, látogatottság elemzése, nyereményjátékok és kedvezményes szolgáltatások, reklamációk kezelése. A honlap üzemeltetője valamennyi információt üzleti titokként kezel.

A globalsoftware.hu honlapról más szervezetek weboldalára is eljuthat. Ezen honlapok használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott weboldalt üzemeltető szervezet adatvédelmi politikájáról.